Netbeheerders en de energietransitie

De energietransitie zorgt voor veranderingen in de rollen en taken van betrokken partijen. Ook de netbeheerders zien nieuwe uitdagingen op zich afkomen. Welke rol spelen zij in het opstellen van strategieën (waaronder de regionale energiestrategieën) en beleid? En hoe kunnen zij inspelen in huidige en verwachte problemen in de realisatie van de beoogde transitie? Netbeheerder Alliander heeft daarom de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur in samenwerking met GovernEUR gevraagd een essay op te stellen waarin de rol van de netbeheerders in relatie tot de verschillende opgaven van de energietransitie (elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, arbeidsmarkt, ruimte) is verkend. Dit vertaalt zich in mogelijke governance principes, waarin netbeheerders verschillende rollen hebben.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts