Community Led Local Development

De gemeente Den Haag wil door middel van een meerjarige evaluatie in beeld brengen wat de meerwaarde is van Community Led Local Development (CLLD). De gemeente wil hiermee stedelijke ontwikkeling in het algemeen stimuleren, met Scheveningen als strategische locatie in het bijzonder. De CLLD-aanpak neemt samenwerkingsverbanden tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke of particuliere initiatieven als uitgangspunt voor economische ontwikkeling. CLLD komt voort uit het zg. LEADER-programma waarmee de Europese Commissie sinds de jaren ’90 de (economische) ontwikkeling van het landelijk gebied stimuleert. CLLD wordt inmiddels ook toegepast in (meer) stedelijk gebied, o.a. in het URBACT-programma.

De CLLD-aanpak in Scheveningen richt zich op het versterken van de bad-economie, de economie van het havengebied en de kwaliteit van de leefomgeving. De Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) kan subsidie verstrekken vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) voor projecten die een bijdrage leveren aan de economische versterking van Scheveningen. Om te leren van de toepassing van de CLLD-aanpak in Scheveningen en deze ook gaandeweg te verbeteren, heeft de gemeente Den Haag een opdracht voor evaluatie en monitoring van deze aanpak in aanbesteding gebracht, waarbij de keuze is gevallen op de aanbieding van GovernEUR.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts