Governance Capacity Assessment

  • Wat is het?

    Een diagnose-instrument om de sterkten en zwakten in het realiserend vermogen van het actoren netwerk systematisch vast te stellen.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Document-analyse, interviews in het actoren netwerk, workshops.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bij de voorbereiding van een sturings- of beleidsprogramma, de fase-overgang in een programma of bijv. bij de start van een gebiedsproces.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt