Governance Capacity Assessment

Governance Capacity Assessment

  • Wat is het?

    Een diagnose-instrument om de sterkten en zwakten in het realiserend vermogen van het actoren netwerk systematisch vast te stellen.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Document-analyse, interviews in het actoren netwerk, workshops.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bij de voorbereiding van een sturings- of beleidsprogramma, de fase-overgang in een programma of bijv. bij de start van een gebiedsproces.