Missie

De maatschappelijke opgaven leiden steeds tot veranderende verwachtingen en behoeften in de samenleving. De verduurzaming van de energievoorziening, meer betrokken en mondige burgers, klimaatadaptatie en de roep om meer sociale inclusie leiden tot een complexer speelveld dat vraagt om nieuwe governance aanpakken.

Voor publieke, private én maatschappelijke organisaties wordt het steeds uitdagender om passend en gedragen beleid te ontwikkelen. Bestuurskundige en sociologische kennis kan het vermogen vergroten om dat beleid te ontwikkelen en uit te voeren. GovernEUR is een impactcentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden uit de bestuurskunde en sociologie. In de onderzoeken wordt veel waarde gehecht aan gezamenlijk leren met alle betrokkenen rond een vraagstuk, waarbij GovernEUR haar onafhankelijke positie inzet om het leerproces te voeden en ondersteunen.

Filosofie

Het realiserend vermogen in de samenleving bevindt zich bij private, publieke en maatschappelijke partijen. GovernEUR heeft als doel om dit vermogen te verbeteren en versterken door actuele wetenschappelijke kennis toe te passen op vraagstukken in de praktijk. Hiervoor biedt GovernEUR verschillende diensten aan in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, hun achterban en netwerkpartners.

Assessment
Assessment
Ontwerp
Ontwerp
Interventie
Interventie
Reflectie
Reflectie
Evaluatie
Evaluatie

GovernEUR biedt de volgende diensten aan:

Governance Capacity Assessments
Lees meer

Ontwerpen voor beleid en governance
Lees meer

Interventies in beleid- en samenwerkings
-processen  
Lees meer

Reflectie op beleid en governance
Lees meer

Lerende evaluaties van processen, projecten en programma’s
Lees meer

Procesbegeleiding
Lees meer

Verhaalgebaseerd leren
Lees meer

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies