Diensten

Diensten

GovernEUR biedt de volgende diensten aan:

Governance Capacity Assessments
Lees meer

Ontwerpen voor beleid en governance
Lees meer

Interventies in beleid- en samenwerkingsprocessen  
Lees meer

Reflectie op beleid en governance
Lees meer

Lerende evaluaties van processen, projecten en programma’s
Lees meer

Procesbegeleiding
Lees meer

Verhaalgebaseerd leren
Lees meer

Bovenstaande diensten worden verleend in nauwe samenwerking met betrokken praktijkpartners in het actoren netwerk.