Lerende Evaluatie

  • Wat is het?

    Een ex durante evaluatiemethode die tijdens de uitvoering van projecten, processen of programma’s, de mogelijkheid biedt voor bijsturing.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Combinatie van verkenning, diepte-interviews en reflectiesessies of een leergeschiedenis opstellen.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bijsturing van innovatie-, stimulerings- en beleidsprogramma’s die in een netwerk van actoren uitgevoerd worden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt