Lerende Evaluatie

Lerende Evaluatie

  • Wat is het?

    Een ex durante evaluatiemethode die tijdens de uitvoering van projecten, processen of programma’s, de mogelijkheid biedt voor bijsturing.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Combinatie van verkenning, diepte-interviews en reflectiesessies of een leergeschiedenis opstellen.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bijsturing van innovatie-, stimulerings- en beleidsprogramma’s die in een netwerk van actoren uitgevoerd worden.