Publicaties

Die het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave.
De toekomst van water governance. Water governance in de Haarlemmermeer.
De governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta.
De Governance van energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie.
Hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond van de gemeente Haarlem.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt