Publicaties

Die het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave.
De toekomst van water governance. Water governance in de Haarlemmermeer.
De governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta.
De Governance van energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie.
Hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond van de gemeente Haarlem.
GovernEUR jaarbericht 2017
Eindrapportage MIRT evaluatie Eiland van Dordrecht
Artikel in Watergovernance tijdschrift over de implementatie van de Omgevingswet
Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water
Eindrapport De Enschedese Gemeenteraad en De Diepe Ondergrond
Handreiking voor waterschappen en gemeenten: samenwerken aan integrale omgevingsvisies

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies