Publicaties

Die het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave.
De toekomst van water governance. Water governance in de Haarlemmermeer.
De governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta.
De Governance van energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie.
Hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond van de gemeente Haarlem.
GovernEUR jaarbericht 2017
Eindrapportage MIRT evaluatie Eiland van Dordrecht
Artikel in Watergovernance tijdschrift over de implementatie van de Omgevingswet
Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water
Eindrapport De Enschedese Gemeenteraad en De Diepe Ondergrond
Handreiking voor waterschappen en gemeenten: samenwerken aan integrale omgevingsvisies
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt