Publicaties

Publicaties

GovernEUR jaarbericht 2019. Overzicht van lopende en afgeronde projecten.
Grensobjecten als aanstichter van stedelijke klimaatadaptatie
De governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta.
Die het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave.
Hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond van de gemeente Haarlem.
GovernEUR jaarbericht 2017. Overzicht van lopende en afgeronde projecten.
De Governance van energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie.
Artikel in Watergovernance tijdschrift over de implementatie van de Omgevingswet.
Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.
Eindrapportage MIRT evaluatie Eiland van Dordrecht.
Eindrapport De Enschedese Gemeenteraad en De Diepe Ondergrond.
Handreiking voor waterschappen en gemeenten: samenwerken aan integrale omgevingsvisies.
Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water.
Terugblik op slotconferentie Veerkrachtig Bestuur.
De toekomst van water governance. Water governance in de Haarlemmermeer.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies