Ontwerp Sturings- en Beleids- processen

  • Wat is het?

    Opstellen van arrangementen, procesaanpakken of beleidsingrepen te ontwerpen, de randvoorwaarden daarvoor te verkennen en/of een implementatiestrategie vorm te geven.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over beleidsontwerp wordt in een iteratief proces met ontwerpateliers een (nieuw) sturings- of beleidsprogramma opgesteld en getest.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bij de voorbereiding van een sturings- of beleidsprogramma, de fase-overgang in een programma of bijv. bij de start van een gebiedsproces.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt