Ontwerp Sturings- en Beleids- processen

Ontwerp Sturings- en Beleids- processen

  • Wat is het?

    Opstellen van arrangementen, procesaanpakken of beleidsingrepen te ontwerpen, de randvoorwaarden daarvoor te verkennen en/of een implementatiestrategie vorm te geven.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over beleidsontwerp wordt in een iteratief proces met ontwerpateliers een (nieuw) sturings- of beleidsprogramma opgesteld en getest.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Bij de voorbereiding van een sturings- of beleidsprogramma, de fase-overgang in een programma of bijv. bij de start van een gebiedsproces.