Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

  • Wat is het?

    Het begeleiden van initiatieven, projecten, processen en programma’s door professionals op basis van toegepast-wetenschappelijke kennis over proces-, omgevings- en stakeholder management.

  • Hoe wordt het toegepast?

    U bespreekt met ons uw uitdagingen in de omgang met projectpartners en andere stakeholders rondom een complex maatschappelijk vraagstuk. Aan de hand daarvan maken wij een passend procesontwerp met bijbehorende werkvormen, dat we samen met u en de betrokken partijen, uitvoeren om stappen vooruit te maken.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Indien u behoefte heeft aan externe begeleiding van een complex interactieproces door professionals met toegepast-wetenschappelijke én ervaringskennis als belangrijkste instrumenten.