Interventies in Sturings- en Beleids-processen

  • Wat is het?

    Ingrepen gericht op verbetering van het realiserend vermogen van de samenleving, door de huidige sturingspraktijk te veranderen, door nieuwe handelingsperspectieven en/of handvatten te ontwikkelen voor de omgang met dilemma’s.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Op basis van inzichten uit Publieke Beleidsbemiddeling wordt met interactieve methoden gezocht naar gemeenschappelijke waarden, belangen, doelen en aanpakken. De Mutual Gains Approach fungeert als uitgangspunt.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Impasses in beleidsvorming, ‘vastlopers’ en conflicten in (publiek-private) samenwerking, controverses in kennisbenutting.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies