Interventies in Sturings- en Beleids-processen

Interventies in Sturings- en Beleids-processen

  • Wat is het?

    Ingrepen gericht op verbetering van het realiserend vermogen van de samenleving, door de huidige sturingspraktijk te veranderen, door nieuwe handelingsperspectieven en/of handvatten te ontwikkelen voor de omgang met dilemma’s.

  • Hoe wordt het toegepast?

    Op basis van inzichten uit Publieke Beleidsbemiddeling wordt met interactieve methoden gezocht naar gemeenschappelijke waarden, belangen, doelen en aanpakken. De Mutual Gains Approach fungeert als uitgangspunt.

  • Wanneer wordt het uitgevoerd?

    Impasses in beleidsvorming, ‘vastlopers’ en conflicten in (publiek-private) samenwerking, controverses in kennisbenutting.