Team

Team

Met steun en instemming van de Faculteit Sociale Wetenschappen en het departement Bestuurskunde en Sociologie hebben Arwin van Buuren, Mike Duijn en Corniel van Leeuwen de valorisatie incubator GovernEUR opgericht, per 1 oktober 2016. Hiermee gaven zij invulling aan de wens van de faculteit om de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek te professionaliseren en kansrijke onderzoekslijnen door te vertalen in aanpakken, methoden en producten waarmee de praktijk van het openbaar bestuur gediend wordt.

Het motief voor dit initiatief is de overtuiging dat het probleemoplossend vermogen van de samenleving versterkt wordt door het toepassen van bestuurskundige en sociologische kennis die in interactie met de praktijk wordt ontwikkeld, ingezet en verfijnd. Tegelijkertijd leidt de toepassing van deze kennis tot nieuwe kennis en inzichten en kan de dagelijkse praktijk van beleid en bestuur het wetenschappelijk onderzoek inspireren met nieuwe thema’s en vraagstukken.

GovernEUR beoogt het transferpunt te zijn van (sociaal-)wetenschappelijke kennis naar de praktijk, en van nieuwe maatschappelijke vraagstukken naar de wetenschappelijke wereld. GovernEUR is ondergebracht bij het Erasmus Research en Business Support.

JITSKE VAN POPERING-VERKERK

MANAGING DIRECTOR

ONDERZOEKER & ADVISEUR

CV

MIKE DUIJN

MANAGING DIRECTOR

ONDERZOEKER & ADVSIEUR

CV

MATTIJS TAANMAN

SENIOR ONDERZOEKER

CV

NAOMI ROMMENS

PROMOVENDA ADVISEUR

CV

LUCY VAN ECK

JUNIOR ONDERZOEKER

CV

SELINE WESTERHOF

JUNIOR ONDERZOEKER

CV

JURGEN VAN DER HEIJDEN

ASSOCIATE ONDERZOEKER

CV

SIBOUT NOOTEBOOM

ASSOCIATE ONDERZOEKER

CV

IRIS CASTEREN VAN CATTENBURCH

ASSOCIATE ONDERZOEKER

CV