Team

MIKE DUIJN
SR. RAADGEVEND

ONDERZOEKER

CORNIEL VAN LEEUWEN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER/ADVISEUR
ARWIN VAN BUUREN
ACADEMIC

DIRECTOR

Met steun en instemming van de Faculteit Sociale Wetenschappen en het departement Bestuurskunde en Sociologie hebben Arwin van Buuren, Mike Duijn en Corniel van Leeuwen de valorisatie incubator GovernEUR opgericht, per 1 oktober 2016. Hiermee gaven zij invulling aan de wens van de faculteit om de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek te professionaliseren en kansrijke onderzoekslijnen door te vertalen in aanpakken, methoden en producten waarmee de praktijk van het openbaar bestuur gediend wordt.

Het motief voor dit initiatief is de overtuiging dat het probleemoplossend vermogen van de samenleving versterkt wordt door het toepassen van bestuurskundige en sociologische kennis die in interactie met de praktijk wordt ontwikkeld, ingezet en verfijnd. Tegelijkertijd leidt de toepassing van deze kennis tot nieuwe kennis en inzichten en kan de dagelijkse praktijk van beleid en bestuur het wetenschappelijk onderzoek inspireren met nieuwe thema’s en vraagstukken.

GovernEUR beoogt het transferpunt te zijn van (sociaal-)wetenschappelijke kennis naar de praktijk, en van nieuwe maatschappelijke vraagstukken naar de wetenschappelijke wereld. GovernEUR is ondergebracht bij het Erasmus Research en Business Support.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt