Samenwerking

Samenwerking H2Ruimte – GovernEUR

Nederland staat voor grote opgaven zoals de energietransitie, de klimaatadaptatie, het woningtekort en de vergroening van Nederland. Deze opgaven staan niet los van elkaar maar moeten samenhangend een plek vinden in gebieden en op locaties. Voor het inpassen, combineren en verbinden van deze opgaven is ruimtelijke ordening cruciaal. De vraag wat waar wel en niet kan, is niet alleen een ordeningsvraagstuk maar ook een governance uitdaging. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet maar ontstaan door het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen met kruisbestuiving tussen disciplines, burgerparticipatie, publiek-privaat-maatschappelijke coalities en gelaagde besluitvorming.

Planologisch adviesbureau H2Ruimte en bestuurskundig onderzoeksbureau GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam willen in samenwerking bijdragen aan deze gebiedsgerichte oplossingen. Zij hebben een structureel samenwerkingsverband waarbij kennis, methoden en personeel worden uitgewisseld. Door de samenhangende inzet van planologische en bestuurskundige expertise kunnen zij meerwaarde bieden bij ruimtelijke vraagstukken met een governance uitdaging.

Voorbeeldprojecten:

Governance van aquathermie – Verkenning naar de wijze waarop aquathermieprojecten het beste georganiseerd kunnen worden en welke rol publieke, private en maatschappelijke partijen daarin hebben. Voor meer informatie, kijk op Werk In Uitvoering.

Leergemeenschap omgevingswet – Een leergemeenschap waarin aan de hand van praktijkcases is geoefend met het inzetten van het instrumentarium van de Omgevingswet voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie, herstructurering, centrumontwikkeling). Voor meer informatie, kijk op Werk In Uitvoering.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies