Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Lopende projecten

Community Led Local Development (lopend project tot begin 2019)

De gemeente Den Haag wil door middel van een meerjarige evaluatie in beeld brengen wat de meerwaarde is van Community Led Local Development (CLLD) voor het stimuleren van de stedelijke ontwikkeling in het algemeen, en voor Scheveningen als strategische locatie in het bijzonder. Om te leren van de toepassing van de CLLD-aanpak in Scheveningen en deze ook gaandeweg te verbeteren heeft de gemeente Den Haag een opdracht voor evaluatie en monitoring van de CLLD-aanpak in aanbesteding gebracht, waarbij de keuze is gevallen op de aanbieding van GovernEUR.

#stedelijke ontwikkeling #evaluatie en monitoring

Ontwikkeling Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen

GovernEUR gaat samen met DRIFT werken aan de eerste fase van de ontwikkeling van een Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen. Het werk gebeurt in opdracht van RoSA. In RoSA zijn de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel; de waterschappen Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland; en het waterbedrijf Evides vertegenwoordigd. GovernEUR verzorgt de Governance-analyse in deze opdracht.

#afvalwaterketen #governance-analyse #energietransitie

SECURe

GovernEUR gaat aan de slag in het H2020-project SECURe (‘Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks’). Het project zal wetenschappelijke kennis genereren voor mitigatie van risico’s en monitoring van milieubeschermingsmaatregelen voor ondergrondse energiebronnen en opslagmethoden. GovernEUR is samen met TNO verantwoordelijk voor het opzetten van monitoringssystemen voor “onconventionele hydrocarbon productie” (schalieolie en –gas) en ondergrondse CO2-opslag. Dat gebeurt samen met stakeholders, waaronder burgers, voor vier testlocaties in Nederland, UK, Polen en Duitsland.

#opslagmethoden #energiebronnen #monitoringssystemen #bodem

Omgevingswet en de Z4

Vorig jaar is in de CoP Bodem & Omgevingswet voor de provincie Zeeland geoefend met het OW-kerninstrumentarium in relatie tot bodembeheer. In de vervolgopdracht wil de provincie Zeeland, samen met waterschap Scheldestromen en de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen), meer focussen op specifieke stedelijke opgaven, vanuit het bredere spectrum aan disciplines voor het omgevingsbeleid. Daartoe zal elke afzonderlijke gemeente een specifieke casus inbrengen inzake een maatschappelijke opgave in het omgevingsbeleid.

#omgevingswet #bodembeheer #stedelijke omgeving #ruimtelijke ordening

Living Lab Dordrecht

Eind 2017 is GovernEUR samen met Deltares aan de slag gegaan in het Living Lab Klimaatadaptatie Dordrecht. In dit Living Lab wordt met pilotprojecten verkend hoe Dordrecht klimaatbestendig kan worden, door initiatieven van publieke, private en maatschappelijke partijen te verbinden. GovernEUR en Deltares zijn gevraagd te waarborgen dat de pilots niet alleen succesvol zijn, maar er ook geleerd wordt in de pilots en lessen hun doorwerking krijgen. Aanleiding voor deze vraag is dat pilots vaak lijken te leiden aan een paradox: succesvolle pilots worden vaak niet opgeschaald, pilots gericht op opschaling zijn vaak geen succes. Door procesbegeleiding en monitoring wordt het Living Lab ondersteund, maar ontstaat tegelijkertijd ook inzicht in het bestaan en de ontwikkeling van deze pilotparadox.

Download hier de flyer over de pilotparadox

#klimaatbestendig #pilot #procesbegeleiding en monitoring #klimaatadaptatie

Ontwikkeling van nieuwe diensten en inzichten

Ontwikkeling fraudescan sociaal domein

In samenwerking met Prof. dr. Menno Fenger ontwikkelen we een fraudescan die door gemeenten kan worden gebruikt in het sociale domein om de rechtmatigheid van publieke uitgaven te verbeteren.

#sociale domein #fraude scan

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies