Werk in uitvoering

Lopende projecten

Evaluatie bestuurlijk model Rotterdam

In opdracht van de Gemeenteraad van Rotterdam voeren we samen met DRIFT en de Rijksuniversiteit een tussentijdse evaluatie uit om te reflecteren op het functioneren van de gebiedscommissies in Rotterdam. We kiezen voor een lerende aanpak met interviews, enquetes, documentenstudie en reflectiesessies om voorstellen te ontwikkelen voor tussentijdse verbeteringen van het bestuurlijk model.

Herontwerp programmasturing Zuidwestelijke Delta

In opdracht van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta doordenken we de manier waarop de sturing van het programma opnieuw kan worden vormgegeven. Dit doen we door op interactieve wijze een aantal governance scenario’s te ontwikkelen.

Ontwikkeling van nieuwe diensten en inzichten

Ontwikkeling fraudescan sociaal domein

In samenwerking met Prof. dr. Menno Fenger ontwikkelen we een fraudescan die door gemeenten kan worden gebruikt in het sociale domein om de rechtmatigheid van publieke uitgaven te verbeteren.

Ontwikkeling city branding monitor

In samenwerking met Prof. dr. E.H. Klijn en dr. Eshuis ontwikkelen we een city branding monitier die door publieke partijen kan worden gebruikt als reflectie op de eigen branding activiteiten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt