Nationale Omgevingsvisie Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is een stedelijk gebied waar verschillende ambities van partijen samenkomen, waaronder circulariteit en energietransitie van haven en industrie, maar ook werk- en leefomgeving. Een samenhangende aanpak biedt kansen, daarom is het Noordzeekanaalgebied aangewezen als gebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). GovernEUR is gevraagd een advies uit te brengen over de samenwerking en besluitvorming rond het NOVI Noordzeekanaalgebied. Het onderzoek moet leiden tot duurzame verbindingen en afspraken tussen de publieke, private en maatschappelijke partijen, die aansluiten bij hun ambities en daaraan bijdragen.

#circulariteit #energietransitie #Noordzeekanaalgebied #omgevingsvisie

Recent Posts