Living lab ruimtelijke adaptatie Dordrecht

Eind 2017 is GovernEUR samen met Deltares aan de slag gegaan in het Living Lab Klimaatadaptatie Dordrecht. In dit Living Lab wordt met pilotprojecten verkend hoe Dordrecht klimaatbestendig kan worden, door initiatieven van publieke, private en maatschappelijke partijen te verbinden. GovernEUR en Deltares zijn gevraagd te waarborgen dat de pilots niet alleen succesvol zijn, maar er ook geleerd wordt in de pilots en lessen hun doorwerking krijgen. Aanleiding voor deze vraag is dat pilots vaak lijken te leiden aan een paradox: succesvolle pilots worden vaak niet opgeschaald, pilots gericht op opschaling zijn vaak geen succes. Door procesbegeleiding en monitoring wordt het Living Lab ondersteund, maar ontstaat tegelijkertijd ook inzicht in het bestaan en de ontwikkeling van deze pilotparadox.

Download hier de flyer over de pilotparadox

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts