Deltaprogramma samenhang en verbinding

Eén van de speerpunten in het Deltaprogramma 2021 is samenhang en verbinding; samenhang binnen het Deltaprogramma en verbinding met opgaven buiten het Deltaprogramma. Stapsgewijs wordt via informele bestuurlijke overleggen toegewerkt naar een aanpak voor samenhang en verbinding. GovernEUR is gevraagd hierbij te ondersteunen, zo wordt inspiratie over interbestuurlijke samenwerking geboden en worden tussentijdse uitkomsten geordend richting besluitvorming.

Recent Posts