Inclusiviteit in participatieprocessen

Inclusiviteit komt steeds vaker terug in de doelstellingen van bedrijven en overheden. Ook bij het organiseren van burgerparticipatie is inclusiviteit belangrijk. Alle belanghebbenden moeten in staat zijn om te participeren. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan een evenredige en diverse vertegenwoordiging van de belangen en aan een effectief proces. Daarmee is inclusiviteit niet altijd vanzelfsprekend en raakt het ook aan representativiteit, diversiteit, effectiviteit en empowerment in het participatieproces.

Rondom de betekenis en praktische waarborging van inclusiviteit heerst nog te veel onduidelijkheid. Het kennisknooppunt Participatie, programma van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opdracht gegeven om dieper op dit onderwerp in te gaan. Door wetenschappelijke- en praktijkinzichten te verzamelen wordt een verdiepende slag gemaakt. De vragen die centraal staan gaan over wat inclusiviteit inhoudt, waarom streven naar inclusiviteit meerwaarde heeft en hoe participatieprocessen meer inclusief worden.

#inclusiviteit #participatie #participatieprocessen

Recent Posts