Wijkgericht verduurzamen Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt in vijf pilotwijken aan verduurzaming door een gebiedsaanpak aardgasvrij. GovernEUR heeft deelgenomen aan het onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit dat een lerende monitoring heeft uitgevoerd naar deze gebiedsaanpak. Gedurende een jaar is de gebiedsaanpak in de vijf wijken gevolgd en is in het bijzonder gekeken hoe de gebiedsaanpak aan kan sluiten bij de kenmerken van de wijk en haar bewoners. Hiervoor zijn ambtenaren en bestuurders gesproken, maar ook actieve bewoners en initiatiefnemers in de wijk. Vanuit het onderzoek op wijkniveau is gereflecteerd op de regierol van gemeente Rotterdam, de inzet van participatie en communicatie, en de aansluiting van aardgasvrij bij wijkopgaven (zoals werkgelegenheid, kwaliteit leefomgeving, sociale cohesie).

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts