Innovatief vermogen waterschappen

Het onderzoeksproject innovatief vermogen van medewerkers en managers van waterschappen, is onderdeel van een promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Met behulp van een uitgebreide survey onder medewerkers en managers van alle waterschappen, is een beeld ontstaan over het innovatief vermogen van elk waterschap afzonderlijk (een zelf-assessment). In een serie workshops is dit beeld bij 10 waterschappen gepresenteerd en besproken. Ook zijn in de workshops voor elk waterschap handelingsperspectieven ontwikkeld, waarmee sterke punten in het innovatief vermogen kunnen worden behouden en versterkt, en zwakkere punten kunnen worden verbeterd. Vooral het verbinden van innovatieprogramma’s en –projecten aan de reguliere procedures en werkwijzen blijkt een echte uitdaging te zijn. Daarnaast is het creëren van gunstige randvoorwaarden voor innovatie een belangrijk aandachtspunt.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts