Assessment rechtmatigheid uitgaven sociaal domein Capelle aan den IJssel

GovernEUR heeft in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel een assessment uitgevoerd naar de rechtmatigheid van uitgaven binnen het sociaal domein (zowel over- als onderbesteding). Sinds de decentralisatie van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg in 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht op deze taken (oa. Persoonsgebonden budgetten). Voor gemeenten is dit een nieuw beleidsterrein en is de expertise bij medewerkers en de inrichting van de organisatie nog in ontwikkeling.

Op basis van een interactief assessment onderzocht GovernEUR voor de gemeente Capelle aan den IJssel de belangrijkste rechtmatigheidsrisico’s en leverde een advies hoe deze rechtmatigheidsrisico’s verder beheersbaar te maken.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts