Reflectieonderzoek Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland landelijk gebied

Gemeente Schouwen-Duiveland experimenteert met de nieuwe Omgevingswet. De gemeente heeft besloten de opvolger van de Structuurvisie buitengebied op te stellen ‘in geest van de Omgevingswet’ en zo te werken aan een Omgevingsvisie landelijk gebied. De Omgevingsvisie is daarmee een pilot in het kader van de Omgevingswet. Tegelijkertijd is de gemeente in het Living Lab Schouwen-Duiveland nadrukkelijk bezig met het stimuleren van innovaties en het delen van kennis. GovernEUR is namens de Erasmus Universiteit Rotterdam één van de deelnemers aan het living lab en is bezig met verschillende onderzoeken naar de nieuwe rol van overheden in de ruimtelijke ordening. Deze twee ontwikkelingen – het werken aan een Omgevingsvisie landelijk gebied en het onderzoek naar de nieuwe rol van overheden in de Omgevingswet – zijn bij elkaar gebracht in een reflectieonderzoek. GovernEUR zorgde met dit onderzoek en bijbehorende eindnotitie voor een reflectie op hoe het proces van de Omgevingsvisie landelijk gebied is ervaren vanuit inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden. Ook is gekeken naar het resultaat en dan met name hoe de resulterende

Omgevingsvisie wordt ontvangen en welke kansen en knelpunten in de uitvoering verwacht worden. Bij deze opdracht was een promovenda van de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie betrokken.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts