Lerende evaluatie beleidskader jeugd gemeente Rotterdam

In 2019 heeft GovernEUR in opdracht van de gemeente Rotterdam gewerkt aan een lerende evaluatie over het beleidskader Jeugd van de gemeente Rotterdam. Hierin onderzocht GovernEUR de sturingsvorm die op dit moment wordt gehanteerd en welke effecten dit had voor de organisatie en het beleid. Daarnaast werd in beeld gebracht wat de implicaties zijn van de introductie van de zogenoemde ‘slimme cluster benadering’ op deze sturingsvorm. We onderzochten dit door in te zoomen op het slimme cluster ouderlijke psychopathologie en de factor sociaal emotionele gezondheid. Binnen dit cluster bekeken we op welke wijze effectief gestuurd kan worden op verschillende factoren die de gezondheidssituatie van kinderen beïnvloeden. GovernEUR zorgde met deze lerende evaluatie en bijbehorende eindnotitie voor een reflectie op de wijze hoe het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam op dit moment is georganiseerd. Bij deze opdracht was een hoogleraar, universitair docent en een promovenda van de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie betrokken.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts