Omgevingswet en de Z4

Afgelopen twee jaar hebben dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap Scheldestromen, de Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland in een Community of Practice (CoP) van bodem- en ondergrondprofessionals, ervaring opgedaan met de Omgevingswet. Een belangrijke ervaring uit deze CoP is dat bodem en ondergrond sterker ingebed moet worden in een meer geïntegreerde aanpak van gebiedsontwikkeling. De Omgevingswet biedt dat perspectief. Dit vraagt wel om een permanente samenwerking met collega’s uit andere, veelal ruimtelijke beleidsvelden betrokken in het omgevingsbeleid. We spreken dan van een 3D-ordeningsaanpak.

De provincie Zeeland wil samen met waterschap Scheldestromen en de vier grootste Zeeuwse gemeenten, Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes, de CoP een vervolg geven met een focus op specifieke stedelijke opgaven. Ook de andere 9 Zeeuwse gemeenten en Regionale Uitvoeringsdienst kunnen deelnemen.

In november 2018 heeft de eerste van in totaal vijf werksessies plaatsgevonden in de gemeente Terneuzen. In deze werksessie stond de opdracht centraal om een ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling van zonne-energie voor de gemeente als geheel, op te stellen. Vervolgens werd de strategie toegepast op de Koegorspolder in Terneuzen, waarbij ook de koppeling met andere duurzame bronnen en ruimtelijke andere opgaven gemaakt kon worden. Verbetering van de leefomgevingskwaliteit (kwaliteit in het sociale, ruimtelijke en natuurlijk systeem) is daarbij de leidraad geweest.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts

    GovernEUR gebruikt cookies

    GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

    Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
    GovernEUR Cookies