Living lab Schouwen-Duiveland

Campagne Waterbewustzijn Hoogheemraadschap Delfland (lopend tot medio 2022)

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar inwoners bewuster maken van de rol die water speelt in hun leefomgeving. De campagne wordt vormgegeven door een consortium van interne en externe experts en bestaat uit een aantal innovatieve beleidsexperimenten en een pakkende branding. GovernEUR heeft als onderdeel van een innovatieve aanbesteding de pijler Onderzoek binnen dit consortium weten te bemachtigen. Dit betekent dat GovernEUR de komende 4 jaar de effecten van de campagne middels gedragsonderzoek in kaart gaat brengen. Daarnaast zijn we als adviseur actief in het kernteam. De eerste stap in het onderzoek betreft een studie naar de effectiviteit van de aanleg van groen-blauwe schoolpleinen in buurten. Welke effecten heeft de aanleg van deze schoolpleinen op de buurt en het gedrag van ouders en wat leert ons dit voor de campagne? De campagne wordt lerend vormgegeven zodat tussentijdse bijsturing mogelijk is. Gaande het traject worden relevante verbindingen met onderzoekers vanuit DPAS gelegd.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts