Lerende aanpak circulaire economie

In samenwerking met TNO Strategie en Beleid heeft GovernEUR een lerende aanpak ontwikkeld voor het ‘circulaire economie’-programma van Rijkswaterstaat (RWS). Dit programma past in de brede duurzaamheidsambitie van RWS. Wij hebben voor RWS in beeld gebracht hoe zij met een programmatische aanpak in 2050 volledig circulair kan functioneren. Tevens zijn de noodzakelijke stappen op individueel, organisatorisch en netwerkniveau in beeld gebracht waarmee de lerende aanpak kan worden uitgevoerd en gemonitord.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts