Het peilbesluit en de Omgevingswet

GovernEUR heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een reflectieonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop een peilbesluitproces verandert als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. GovernEUR onderzocht daarbij een lopend peilbesluitproces en voorzag dat van concrete adviezen. Het onderzoek leidde tot een reflectienotitie welke het waterschap zal gaan benutten bij het herijken van hun peilbesluitprocessen als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het onderzoek droeg daarnaast bij aan de kennis over hoe overheden op dit moment uitnodigend bestuur vormgeven en tot welke effecten dit leidt. Bij het onderzoek was een promovenda van de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie betrokken. Bekijk publicatie

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts