Geopark Scheldedelta

Voor het Geopark Scheldedelta i.o. en in opdracht van de provincie Noord-Brabant voert GovernEUR een (procesgericht) onderzoek uit naar mogelijke governance-aanpakken voor de vormgeving van een Geopark Scheldedelta met de UNESCO Geopark status. Dat gebeurt in samenwerking met alle stakeholders; oftewel alle Vlaamse en Nederlandse publieke, private en maatschappelijke partijen in de Scheldedelta.

In voorbereiding op een bidbook voor de UNESCO Geopark status, is GovernEUR gevraagd de stakeholders in beeld te brengen en te verkennen op welke manier de governance georganiseerd kan worden. Dit vraagt naast een verkenning van mogelijke samenwerkingsvormen en rechtsvormen, ook een verkenning van de samenwerking die past bij de thematiek en de internationale dimensie van het Geopark.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts