Helpende handen bij overstroming

Verkenning spontaan hulpaanbod bij overstroming Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Wanneer een overstroming dreigt, is alle hulp nodig. Maar welke hulp komt er spontaan vanuit de samenleving op gang? En hoe kan je dit als overheden faciliteren? Deze vragen staan centraal in het onderzoek Helpende handen bij overstroming, dat GovernEUR en Deltares hebben uitgevoerd in Alblasserwaard Vijfheerenlanden, in het kader van onderzoeksprogramma Frames en in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er veel potentie voor spontane hulp aanwezig is. Mensen in Alblasserwaard Vijfheerenlanden zijn bereid te helpen en de persoonlijke netwerken zijn krachtig. Om tot synergie te komen tussen deze spontane hulp vanuit de samenleving en de professionele hulp vanuit de overheden, zijn vier principes voorwaardelijk: samenredzaamheid, leiderschap, eenduidigheid en partnerschap in verantwoordelijkheid.

Op basis van deze principes zijn aanbevelingen geformuleerd. Zo is het waardevol om de lokale ‘ogen en oren’ goed te kennen, denk bijvoorbeeld aan verenigingen, vrijwillige brandweer, wijkagenten en buurtzorg. Daarnaast is spontane hulp gebaat bij duidelijke besluiten. Overheden kunnen in voorbereiding hierop sleutelbesluiten formuleren op basis van een klein aantal overstromingsscenario’s. Tot slot kan op landelijk niveau nagedacht worden over communicatiemiddelen zoals apps, waarin hulpvraag en hulpaanbod direct aan elkaar gekoppeld worden.

Lees het volledige rapport

Recent Posts