Enquete herijking Deltaprogramma

In het Deltaprogramma is in 2018 de zes-jaarlijkse herijking van start gegaan. In het kader van deze herijking, heeft de staf Deltacommissaris GovernEUR gevraagd de Deltacommunity mee te laten denken over de herijking. Hiervoor heeft GovernEUR een vragenlijst die in 2014 is uitgevoerd in het Deltaprogramma herhaald. Op basis hiervan zullen gesprekken plaatsvinden. In dit onderzoek wordt samengewerkt met hoogleraren vanuit DPAS.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts