Besluitvormingsgeschiedenis Grevelingen

Al twintig jaar zijn partijen rond de Grevelingen aan het kijken naar een oplossing voor de slechte waterkwaliteit van het meer. Voorjaar 2018 is geld beschikbaar gekomen om getij terug te brengen op dit stagnante meer. Rijkswaterstaat is nu bezig met het voorbereiden van de planvorming.

GovernEUR is gevraagd door Rijkswaterstaat de besluitvormingsgeschiedenis van dit project te beschrijven. Zo is in beeld gekomen welke besluiten in het verleden zijn genomen en welke besluiten nog niet zijn genomen. Met deze besluitvormingsgeschiedenis is de basis gelegd om van de verkenningsfase over te gaan naar de planvormingsfase.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts