Evaluatie MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid Dordrecht

GovernEUR voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een evaluatie uit naar het MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid in Dordrecht. Na de orkaan Katrina in de Verenigde Staten van Amerika wilde de gemeente Dordrecht weten hoe het met de waterveiligheid in de gemeente gesteld is. Dordrecht is gelegen op een eiland en heeft in het verleden te maken gehad met overstromingen. In de afgelopen jaren zijn er diverse inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd om dit probleem te onderzoeken.

In de periode 2013-2017 vond er een MIRT-onderzoek plaats waarbij de gemeente, het waterschap Hollandsche Delta, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen de kansen van het concept meerlaagse veiligheid hebben verkend. In dit concept wordt er naast de veiligheid van de primaire kering (laag 1) ook gekeken naar de ruimtelijke inrichting van het gebied (laag 2) en de evacuatie bij het optreden van een eventuele ramp (laag 3). GovernEUR onderzocht hoe de samenwerking tijdens deze verkenning is verlopen, waar men tegenaan is gelopen en gaf tevens een ontwerpadvies voor vervolgsamenwerking rondom dit thema.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts