Past performance

Testimonials

  • Lorem ipsum solorum sit met decorum

    Klant 1 bedrijf

Opdrachtgevers

Bodem
Energie
Sociaal domein
Stedelijke ontwikkeling
Water

Opdrachtgevers binnen de publieke sector

Bodem
Energie
Sociaal domein
Stedelijke ontwikkeling
Water

Timeline

Zoutwinning Enschede: Handelingsperspectieven voor de Gemeenteraad

De diepe ondergrond onder Enschede wordt al decennia gebruikt voor de winning van zout. Zoutwinning door Akzo/Nobel in de diepe…

Lees verder

Herijking governance programma Zuidwestelijke Delta

In het programma Zuidwestelijke Delta wordt gewerkt aan een klimaatbestendig veilige, economisch veerkrachtige en een ecologisch vitale Delta. De zuidwestelijke…

Lees verder

Evaluatie Programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Voor Rijkswaterstaat Zee en Delta evalueerde GovernEUR de governance van het programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Dit programma beoogt middels infrastructurele…

Lees verder

Evaluatie MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid Dordrecht

GovernEUR voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een evaluatie uit naar het MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid in…

Lees verder

Strategisch advies programmasturing provincie Zeeland

In bestuurlijk Nederland wordt meer en meer gewerkt met regionale programma’s om daarmee maatschappelijke problemen aan te pakken. GovernEUR verzorgde…

Lees verder

Handreiking waterwaarden in de Omgevingswet

Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het waterschap Vallei en Veluwe voerde GovernEUR een lerende evaluatie in 6 pilots…

Lees verder

Assessment rechtmatigheid uitgaven sociaal domein Capelle aan den IJssel

GovernEUR heeft in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel een assessment uitgevoerd naar de rechtmatigheid van uitgaven binnen…

Lees verder

Leeromgeving Haarlem

De toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving stelt de gemeente…

Lees verder

Community of Practice Zeeland: Bodembeheer en Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal gevolgen hebben voor de afwegingsruimte van decentrale overheden bij plannen en projecten voor het…

Lees verder

Innovatief vermogen waterschappen

Het onderzoeksproject innovatief vermogen van medewerkers en managers van waterschappen, is onderdeel van een promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuurskunde en…

Lees verder

Regionaal Expertisenetwerk Zuid-Holland voor 3D-ruimtelijke ordening

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, en met subsidie van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, heeft…

Lees verder

Lerende aanpak Circulaire Economie voor Rijkswaterstaat

In samenwerking met TNO Strategie en Beleid heeft GovernEUR een lerende aanpak ontwikkeld voor het ‘circulaire economie’-programma van Rijkswaterstaat (RWS)….

Lees verder

Community Led Local Development

De gemeente Den Haag wil door middel van een meerjarige evaluatie in beeld brengen wat de meerwaarde is van Community…

Lees verder

Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2015 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om bij projecten meer participatie met burgers en andere…

Lees verder

Evaluatie pilots meerlaagse veiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus…

Lees verder

Dutch Marine Energy Center, Juli 2016 – Heden

Als vervolg op  het bovengenoemde project worden momenteel van strategieën van asset management en hybride business cases uitgewerkt, voor water-energiewerken….

Lees verder

HWBP/Project Overstijgende Verkenning, 2015 – heden

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV…

Lees verder

Governance van energiedijken – Europees onderzoeksproject, 2014 – 2015

Meer en meer worden dijken en dammen gezien als multifunctionele gebieden. Naast de waterkerende functie worden dijken en dammen gebruikt…

Lees verder

Meer met dijken, 2014

Deltaprogramma. Het Deltaprogramma gaf Imares, Alterra en de Erasmus universiteit in 2014 de opdracht een studie uit te voeren naar…

Lees verder

Integrale Planvorming in de Dutch Delta (IPPD): Delta Envisioning Support (DENVIS), 2013

In dit NWO-gefinancierde project is de DENVIS-methode ontwikkeld, geïnspireerd op componenten uit serious gaming, ontwerpateliers en stakeholder dialoog. De methode…

Lees verder

Energizing Deltas, 2013 – 2015

In het kader van het EFRO-programma Kansen voor West is een governance model uitgewerkt voor het ontwikkelen en exploiteren van…

Lees verder

Governance van Lokale Adaptatiestrategieen voor Feijenoord, november 2012 – september 2013

Dit onderzoek binnen het Kennis voor Klimaat programma (3e tranche) is door de EUR in nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam,…

Lees verder

Strategisch adviseur gemeente Haarlemmermeer, 2012 – 2013

Gemeente Haarlemmermeer. In de periode 2012-2013 werkte de gemeente Haarlemmermeer aan de versterking van haar strategisch vermogen middels een strategisch…

Lees verder

Bestuurlijk adviseur deelprogramma Zuidwestelijke Delta, 2011 – Heden

Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Delta. Het…

Lees verder

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies