Past performance

Testimonials

  • Lorem ipsum solorum sit met decorum

    Klant 1 bedrijf

Opdrachtgevers

Bodem
Energie
Sociaal domein
Stedelijke ontwikkeling
Water

Opdrachtgevers binnen de publieke sector

Bodem
Energie
Sociaal domein
Stedelijke ontwikkeling
Water

Timeline

Evaluatie pilots meerlaagse veiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus…

Lees meer

Dutch Marine Energy Center, Juli 2016 – Heden

Als vervolg op  het bovengenoemde project worden momenteel van strategieën van asset management en hybride business cases uitgewerkt, voor water-energiewerken….

Lees meer

HWBP/Project Overstijgende Verkenning, 2015 – heden

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV…

Lees meer

Governance van energiedijken – Europees onderzoeksproject, 2014 – 2015

Meer en meer worden dijken en dammen gezien als multifunctionele gebieden. Naast de waterkerende functie worden dijken en dammen gebruikt…

Lees meer

Meer met dijken, 2014

Deltaprogramma. Het Deltaprogramma gaf Imares, Alterra en de Erasmus universiteit in 2014 de opdracht een studie uit te voeren naar…

Lees meer

Energizing Deltas, 2013 – 2015

In het kader van het EFRO-programma Kansen voor West is een governance model uitgewerkt voor het ontwikkelen en exploiteren van…

Lees meer

Integrale Planvorming in de Dutch Delta (IPPD): Delta Envisioning Support (DENVIS), 2013

In dit NWO-gefinancierde project is de DENVIS-methode ontwikkeld, geïnspireerd op componenten uit serious gaming, ontwerpateliers en stakeholder dialoog. De methode…

Lees meer

Governance van Lokale Adaptatiestrategieen voor Feijenoord, november 2012 – september 2013

Dit onderzoek binnen het Kennis voor Klimaat programma (3e tranche) is door de EUR in nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam,…

Lees meer

Strategisch adviseur gemeente Haarlemmermeer, 2012 – 2013

Gemeente Haarlemmermeer. In de periode 2012-2013 werkte de gemeente Haarlemmermeer aan de versterking van haar strategisch vermogen middels een strategisch…

Lees meer

Afwegingskader Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer, Januari 2012

Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Delta. Het…

Lees meer

Bestuurlijk adviseur deelprogramma Zuidwestelijke Delta, 2011 – Heden

Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Delta. Het…

Lees meer
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt