Past performance

Water

Past performance

Water

Wat uitgevoerd is onder het domein “Water”

Timeline

Ontwikkeling Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen

GovernEUR gaat samen met DRIFT werken aan de eerste fase van de ontwikkeling van een Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen. Het werk…

Lees verder

Toekomstverkenning Brabantse waterschappen

Toekomstverkenning Brabantse waterschappen Samen met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Brabant Kennis heeft GovernEUR in 2019 gewerkt…

Lees verder

Enquete herrijking Deltaprogramma

Enquête herijking Deltaprogramma  In het Deltaprogramma is in 2018 de zes-jaarlijkse herijking van start gegaan. In het kader van deze…

Lees verder

Besluitvormingsgeschiedenis Grevelingen

Besluitvormingsgeschiedenis Grevelingen  Al twintig jaar zijn partijen rond de Grevelingen aan het kijken naar een oplossing voor de slechte waterkwaliteit…

Lees verder

Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht

Living lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht Eind 2017 is GovernEUR samen met Deltares aan de slag gegaan in het Living Lab Klimaatadaptatie…

Lees verder

Het peilbesluit en de Omgevingswet

Het peilbesluit en de Omgevingswet GovernEUR heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een reflectieonderzoek uitgevoerd naar de…

Lees verder

Marker Wadden – Bestuurskundige beelden over een complex waterbouwkundig project

Marker Wadden – Bestuurskundige beelden over een complex waterbouwkundig project Begin september 2018 is het eerste eiland van de Marker…

Lees verder

Campagne Waterbewustzijn Hoogheemraadschap Delfland (lopend tot medio 2022)

Campagne Waterbewustzijn Hoogheemraadschap Delfland (lopend tot medio 2022) Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar inwoners bewuster maken van de rol…

Lees verder

Masterplan Rotterdamse samenwerking Afvalwaterketen (RoSA)

Masterplan Rotterdamse samenwerking Afvalwaterketen (RoSA) GovernEUR heeft samen met DRIFT de eerste fase van het opstellen van een Masterplan voor…

Lees verder

Helpende handen bij overstroming

Verkenning spontaan hulpaanbod bij overstroming Alblasserwaard Vijfheerenlanden Wanneer een overstroming dreigt, is alle hulp nodig. Maar welke hulp komt er…

Lees verder

Geopark Schelde

Geopark Schelde Voor het Geopark Scheldedelta i.o. en in opdracht van de provincie Noord-Brabant voert GovernEUR een (procesgericht) onderzoek uit…

Lees verder

Herijking governance programma Zuidwestelijke Delta

In het programma Zuidwestelijke Delta wordt gewerkt aan een klimaatbestendig veilige, economisch veerkrachtige en een ecologisch vitale Delta. De zuidwestelijke…

Lees verder

Evaluatie Programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Voor Rijkswaterstaat Zee en Delta evalueerde GovernEUR de governance van het programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Dit programma beoogt middels infrastructurele…

Lees verder

Evaluatie MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid Dordrecht

GovernEUR voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een evaluatie uit naar het MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid in…

Lees verder

Handreiking waterwaarden in de Omgevingswet

Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het waterschap Vallei en Veluwe voerde GovernEUR een lerende evaluatie in 6 pilots…

Lees verder

Innovatief vermogen waterschappen

Het onderzoeksproject innovatief vermogen van medewerkers en managers van waterschappen, is onderdeel van een promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuurskunde en…

Lees verder

Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2015 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om bij projecten meer participatie met burgers en andere…

Lees verder

Evaluatie pilots meerlaagse veiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus…

Lees verder

Dutch Marine Energy Center, Juli 2016 – Heden

Als vervolg op  het bovengenoemde project worden momenteel van strategieën van asset management en hybride business cases uitgewerkt, voor water-energiewerken….

Lees verder

HWBP/Project Overstijgende Verkenning, 2015 – heden

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV…

Lees verder

Meer met dijken, 2014

Deltaprogramma. Het Deltaprogramma gaf Imares, Alterra en de Erasmus universiteit in 2014 de opdracht een studie uit te voeren naar…

Lees verder

Strategisch adviseur gemeente Haarlemmermeer, 2012 – 2013

Gemeente Haarlemmermeer. In de periode 2012-2013 werkte de gemeente Haarlemmermeer aan de versterking van haar strategisch vermogen middels een strategisch…

Lees verder

Bestuurlijk adviseur deelprogramma Zuidwestelijke Delta, 2011 – Heden

Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Delta. Het…

Lees verder

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies