Past performance

Water

Past performance

Water

Wat uitgevoerd is onder het domein “Water”

Timeline

Ontwikkeling Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen

GovernEUR gaat samen met DRIFT werken aan de eerste fase van de ontwikkeling van een Masterplan Transitie Rotterdamse Afvalwaterketen. Het werk…

Read more

Toekomstverkenning Brabantse waterschappen

Toekomstverkenning Brabantse waterschappen Samen met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Brabant Kennis heeft GovernEUR in 2019 gewerkt…

Read more

Enquete herrijking Deltaprogramma

Enquête herijking Deltaprogramma  In het Deltaprogramma is in 2018 de zes-jaarlijkse herijking van start gegaan. In het kader van deze…

Read more

Besluitvormingsgeschiedenis Grevelingen

Besluitvormingsgeschiedenis Grevelingen  Al twintig jaar zijn partijen rond de Grevelingen aan het kijken naar een oplossing voor de slechte waterkwaliteit…

Read more

Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht

Living lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht Eind 2017 is GovernEUR samen met Deltares aan de slag gegaan in het Living Lab Klimaatadaptatie…

Read more

Het peilbesluit en de Omgevingswet

Het peilbesluit en de Omgevingswet GovernEUR heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een reflectieonderzoek uitgevoerd naar de…

Read more

Masterplan Rotterdamse samenwerking Afvalwaterketen (RoSA)

Masterplan Rotterdamse samenwerking Afvalwaterketen (RoSA) GovernEUR heeft samen met DRIFT de eerste fase van het opstellen van een Masterplan voor…

Read more

Helpende handen bij overstroming

Verkenning spontaan hulpaanbod bij overstroming Alblasserwaard Vijfheerenlanden Wanneer een overstroming dreigt, is alle hulp nodig. Maar welke hulp komt er…

Read more

Geopark Schelde

Geopark Schelde Voor het Geopark Scheldedelta i.o. en in opdracht van de provincie Noord-Brabant voert GovernEUR een (procesgericht) onderzoek uit…

Read more

Herijking governance programma Zuidwestelijke Delta

In het programma Zuidwestelijke Delta wordt gewerkt aan een klimaatbestendig veilige, economisch veerkrachtige en een ecologisch vitale Delta. De zuidwestelijke…

Read more

Evaluatie Programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Voor Rijkswaterstaat Zee en Delta evalueerde GovernEUR de governance van het programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Dit programma beoogt middels infrastructurele…

Read more

Evaluatie MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid Dordrecht

GovernEUR voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een evaluatie uit naar het MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid in…

Read more

Handreiking waterwaarden in de Omgevingswet

Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het waterschap Vallei en Veluwe voerde GovernEUR een lerende evaluatie in 6 pilots…

Read more

Innovatief vermogen waterschappen

Het onderzoeksproject innovatief vermogen van medewerkers en managers van waterschappen, is onderdeel van een promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuurskunde en…

Read more

Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2015 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om bij projecten meer participatie met burgers en andere…

Read more

Evaluatie pilots meerlaagse veiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus…

Read more

Dutch Marine Energy Center, Juli 2016 – Heden

Als vervolg op  het bovengenoemde project worden momenteel van strategieën van asset management en hybride business cases uitgewerkt, voor water-energiewerken….

Read more

HWBP/Project Overstijgende Verkenning, 2015 – heden

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV…

Read more

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies