Publicaties

Publicaties

GovernEUR jaarbericht 2019. Overzicht van lopende en afgeronde projecten.
Grensobjecten als aanstichter van stedelijke klimaatadaptatie
Die het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave.
Hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond van de gemeente Haarlem.
GovernEUR jaarbericht 2017. Overzicht van lopende en afgeronde projecten.
Artikel in Watergovernance tijdschrift over de implementatie van de Omgevingswet.
Evaluatie participatieproces dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.
Eindrapportage MIRT evaluatie Eiland van Dordrecht.
Eindrapport De Enschedese Gemeenteraad en De Diepe Ondergrond.
Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water.
Terugblik op slotconferentie Veerkrachtig Bestuur.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies