HWBP Project Overstijgende Verkenning

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV Centraal Holland onder de loep genomen.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts