Omgevingswet en de Z4

Afgelopen twee jaar hebben dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap Scheldestromen, de Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland in een Community of Practice (CoP) van bodem- en [...]

Geopark Scheldedelta

Voor het Geopark Scheldedelta i.o. en in opdracht van de provincie Noord-Brabant voert GovernEUR een (procesgericht) onderzoek uit naar mogelijke governance-aanpakken voor de vormgeving van een [...]

Living lab Schouwen-Duiveland

Campagne Waterbewustzijn Hoogheemraadschap Delfland (lopend tot medio 2022) Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar inwoners bewuster maken van de rol die water speelt in hun leefomgeving. De [...]