Leeromgeving Haarlem

De toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving stelt de gemeente Haarlem voor een flinke opgave. De ondergrondse ruimte kan een belangrijk aandeel leveren om deze opgave aan te kunnen. Om kennis en ervaring op te doen met een meer geïntegreerd gebruik van de ruimte heeft het College van B&W besloten een pilot uit te laten voeren waarin gewerkt is aan een volledige integratie van de ondergrond bij stedelijke gebiedsontwikkeling. De volledige integratie van ruimtelijke ordening en bodembeheer wordt aangeduid ‘3D-planning’, waarbij de ruimte als een driedimensionale eenheid wordt beschouwd en niet stopt bij het ‘platte vlak’ (2D). Ruimte is als het ware een kubus waarvan zich een gedeelte uit het zicht, onder het maaiveld bevindt. Deze vernieuwende aanpak past binnen de filosofie van de Omgevingswet die het ministerie van I&M in voorbereiding heeft. Het ministerie van I&M en het UitvoeringsProgramma Bodemconvenant (UP) hebben het initiatief van Haarlem ondersteund door een zg. Leeromgeving  te creëren voor beantwoording van de vraag hoe professionals uit de ruimtelijke ordening en bodembeheer elkaar kunnen versterken.

Praktijkprofessionals en experts hebben gezamenlijk een methodiek ontwikkeld waarmee 3D-planning gestructureerd en procesmatig vorm en inhoud wordt gegeven. De methodiek onderscheidt 3 abstractieniveaus – structuur-, gebieds- en projectniveau – die in vijf planningsfasen – Initiatie, Inventarisatie, Richting geven, Uitvoering en Beheer & Onderhoud – wordt doorlopen. De methodiek is uitgebreid beschreven in WaterGovernance (02/2017).

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

    Recent Posts

    GovernEUR gebruikt cookies

    GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

    Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
    GovernEUR Cookies