Community of Practice Zeeland: Bodembeheer en Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal gevolgen hebben voor de afwegingsruimte van decentrale overheden bij plannen en projecten voor het beheer van bodem en ondergrond. De kansen, beperkingen en de waarde van bodem en ondergrond zijn tot op heden – afgezien van enkele bodemthema’s als bodemverontreiniging en archeologie – veelal onderbelicht in de voorbereidingen voor de Omgevingswet. De nieuwe wet zal eisen stellen aan vaardigheden op het gebied van meer geïntegreerd werken, intensieve samenwerking en onderlinge afstemming.

Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet, is in Zeeland een Community of Practice (CoP) bodem en ondergrond opgericht. GovernEUR heeft samen met H2Ruimte het gezamenlijke leerproces gefaciliteerd. De CoP is gericht op een verbetering van de eigen praktijk van de deelnemers waarin de logische integratie van bodemaspecten in het leefomgevingsbeleid, centraal staat. Daarbij gaat het om de verbinding en de samenwerking met beleid en praktijk op het gebied van onder meer ruimte, energie, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.

In vijf bijeenkomsten hebben deelnemers uit Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap en andere betrokken partijen gereflecteerd op en gediscussieerd over praktijksituaties die vragen om een nieuwe aanpak die in lijn is met de Omgevingswet. In de bijeenkomsten is geoefend met het bijbehorende instrumentarium (Omgevingsvisie, -Plan, -Programma, -Vergunning) alsmede met het uitwerken van de informatievoorziening.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

   

  Recent Posts

  GovernEUR gebruikt cookies

  GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

  Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
  GovernEUR Cookies