Het peilbesluit en de Omgevingswet

GovernEUR heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een reflectieonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop een peilbesluitproces verandert als gevolg van de invoering van [...]

Evaluatie pilots meerlaagsveiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus Universiteit de Lerende evaluatie [...]

HWBP Project Overstijgende Verkenning

Evaluatie van Kennisdoorwerking vanuit de vier POV’s naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ism. Deltares en TuDelft. De EUR heeft de POV Centraal Holland onder de loep genomen. Wil je [...]

Lerende aanpak circulaire economie

In samenwerking met TNO Strategie en Beleid heeft GovernEUR een lerende aanpak ontwikkeld voor het ‘circulaire economie’-programma van Rijkswaterstaat (RWS). Dit programma past in de brede [...]