Community Led Local Development

De gemeente Den Haag wil door middel van een meerjarige evaluatie in beeld brengen wat de meerwaarde is van Community Led Local Development (CLLD). De gemeente wil hiermee stedelijke ontwikkeling [...]

Wijkgericht verduurzamen Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt in vijf pilotwijken aan verduurzaming door een gebiedsaanpak aardgasvrij. GovernEUR heeft deelgenomen aan het onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit dat een lerende [...]

Evaluatie pilots meerlaagsveiligheid

Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde Deltares en de Erasmus Universiteit de Lerende evaluatie [...]

page 1 of 2