Omgevingswet en de Z4

Afgelopen twee jaar hebben dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap Scheldestromen, de Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland in een Community of Practice (CoP) van bodem- en [...]

Dutch Marine Energy Center

Als vervolg op  het bovengenoemde project worden momenteel van strategieën van asset management en hybride business cases uitgewerkt, voor water-energiewerken. Wil je het gehele rapport inzien? [...]

Leeromgeving Haarlem

De toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving stelt de gemeente Haarlem voor een flinke opgave. De [...]

Living lab Schouwen-Duiveland

Campagne Waterbewustzijn Hoogheemraadschap Delfland (lopend tot medio 2022) Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar inwoners bewuster maken van de rol die water speelt in hun leefomgeving. De [...]