Integrale Planvorming in de Dutch Delta (IPPD): Delta Envisioning Support (DENVIS), 2013 Timelines: Bestuur en lerende organisaties

 In

In dit NWO-gefinancierde project is de DENVIS-methode ontwikkeld, geïnspireerd op componenten uit serious gaming, ontwerpateliers en stakeholder dialoog. De methode is gericht op het leren omgaan met de delta complexiteit: het moet belanghebbenden helpen het proces van visievorming slagvaardig en doeltreffend te doorlopen. DENVIS faciliteert een interactief proces dat beleidsmakers en belanghebbenden uit het deltagebied helpt om regionale concepten te ontwikkelen die recht doen aan de (soms ook onzekere) ontwikkelingen die op het gebied afkomen. In deze regionale concepten worden de veelheid aan percepties op het gebied afgestemd en de belanghebbenden in het gebied gemobiliseerd om tot bijbehorende actie over te gaan. Het ontwikkelen van een participatieve werkwijze die tot het beschreven type processen en uitkomsten leidt, is uiteindelijk een kwestie van uitproberen, evalueren en aanpassen: ‘learning by doing’.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies