Governance van Lokale Adaptatiestrategieen voor Feijenoord, november 2012 – september 2013 Timelines: Sociaal domein

 In

Dit onderzoek binnen het Kennis voor Klimaat programma (3e tranche) is door de EUR in nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord en Deltares, volgens de actie-onderzoek methode, uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het verkennen van goverance arrangementen voor de implementatie van (ruimtelijke) adaptatiestrategieën waarmee kwetsbare delen van de deelgemeente kunnen worden beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. De arrangementen zullen gebaseerd worden op financiële, organisatorische, juridische en communicatieve instrumenten die door en voor de gebiedsactoren ontwikkeld kunnen worden, in samenwerking met experts van kennisinstellingen en adviesorganisaties.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies