Afwegingskader Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer, Januari 2012 Timelines: Bestuur en lerende organisaties

 In

Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta.

Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Delta. Het programma doet dit door uitvoering te geven aan de in het Deltaprogramma vastgestelde voorkeursstrategie. De waterkwaliteitsverbetering in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer evenals de verbetering van de zoetwatervoorziening zijn speerpunten in dit deelprogramma. Als bestuurlijk adviseur en wetenschappelijk onderzoeker ontwikkelden we samen met stakeholders een integraal afwegingskader voor de af te wegen alternatieven. Deze interactieve opdracht leidde tot een gedragen voorkeursalternatief voor beide wateren inclusief een ontwikkel pad voor realisatie dat werd opgenomen in de concept  Rijksstructuurvisie.

Wil je het gehele rapport inzien? Vul dan het formulier in.

Ga terug.

GovernEUR gebruikt cookies

GovernEUR gebruikt alleen cookies voor functionele en statistische doeleinden. Door te klikken op “Accepteer cookies” gaat u akkoord met het plaatsen van cookies bij het bezoeken van de website. Voor meer informatie over cookies, lees ons cookie beleid.

Privacy Statement GovernEUR | Sluiten
GovernEUR Cookies